Přehled vybraných referencí digitalizace a skenování

Toto jsou vybrané reference na partnery z České Republiky, pro které zajišťujeme služby skenování a digitalizace. Na jiném místě uvádíme reference na partnery, kteří využívají naše služby v oblasti zpracování a zpřístupnění dat.

Národní knihovna ČR, Praha

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Pro Národní knihovnu ČR jsme od roku 1995 digitalizovali více než 3.500 historických dokumentů, zejména rukopisů.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

Národní muzeum, Knihovna Národního muzea

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.
 • Digitalizace a zpřístupnění kramářských tisků. Technické řešení digitální knihovny „Špalíček“ – Otevřené badatelské prostředí pro kramářské tisky.

Kancelář Poslanecké sněmovny ČR, Parlamentní knihovna

 • Digitalizace a tvorba plných textů historických dokumentů (tisků psaných švabachem) z majetku NK ČR pro projekt Digitální knihovna České sněmy. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů včetně plných textu.Jednalo se o jazykově české artikule z období 1700 – 1823.

Vědecká knihovna v Olomouci

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Od roku 2001 jsme pro Vědeckou knihovnu v Olomouci digitalizovali více než 140 historických dokumentů, nyní dostupných v Manuscriptoriu.

Ministerstvo obrany ČR, Vojenský historický ústav

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Digitalizované dokumenty jsou zpřístupněny v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Národní archiv, Praha

Univerzita Karlova v Praze

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Muzeum Brněnska

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Národní lékařská knihovna

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. Digitalizované dokumenty NLK v Manuscriptoriu.

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

 • V roce 2017 byla zahájena digitalizace rukopisů z knihovny kláštera ve Vyšším Brodě. Tento klášter byl založen v roce 1259 Vokem z Rožmberka a jeho knihovna dodnes obsahuje památky z celé doby jeho vývoje včetně kodexů, které si s sebou přinesli první mniši z mateřského kláštera v rakouském Wilheringu. O obsahu knihovny na konci 13. století máme informace z neúplného seznamu knih, který je v jednom z vyšebrodských kodexů zaznamenán a který patří k nejstarším dochovaným v českých zemích. Přes množství rukopisů, které pokrývají celou dobu existence kláštera, čímž se vyšebrodský soubor řadí v Čechách mezi výjimečné, byla středověkým, ale i mladším dějinám knihovny zatím v odborné literatuře věnována jen omezená pozornost. Digitalizované rukopisy jsou dostupné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Regionální muzeum v Teplicích

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Západočeské muzeum v Plzni, knihovna

 • Digitalizace historických dokumentů v rámci projektu VISK6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica) a umístění digitalizovaných dokumentů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Galerie Středočeského kraje (dříve České muzeum výtvarných umění)

 • Online průvodce po sbírkách GASK.
 • Digitalizace části sbírkových obrazů a grafik.
 • Technické řešení aplikace: Zpracování a hromadné konverze obrazových dat, exporty existujících popisných dat GASK (dříve ČMVU) ze systému DEMUS, hromadné zpracování popisných dat pro prezentační účely, zhotovení a provoz rešeršního a publikačního systému Sbírky on-line.
 • Digitalizace iluminace: "Dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře (před rokem 1500)". Dokument je zpřístupněn v Manuscriptoriu.


Další vybraní partneři, pro které jsme realizovali digitalizaci historických dokumentů:

Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
Historický ústav AV ČR
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Karlovarské minerální vody
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Městské muzeum Horažďovice
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Národní divadlo
Národní technické muzeum
Oblastní muzeum v Lounech
Regionální muzeum Chrudim
Regionální muzeum v Litomyšli
Regionální muzeum v Mikulově
Rodinný pivovar BERNARD
Severočeské muzeum v Liberci
Ústav pro českou literaturu AV ČR