Co mají společného Oskar, Manuscriptorium a Nobelova cena?

JIKJIU příležitosti zveřejnění nové verze Manuscriptoria si připomeňme i historicky první udělování ceny UNESCO JIKJI (Paměť světa). Právě tato cena je ve svém oboru přirovnávána k Nobelově ceně či Oskarovi. Smyslem ocenění je veřejně připomínat a podporovat záchranu a zpřístupňování kulturního dědictví dochovaného v dokumentech všeho druhu a zdůrazňovat význam, které jako „paměť světa“ má. V roce 2005 porazila Národní knihovna ČR všechny významné knihovnické instituce světa, více než 35 přihlášených organizací.

Při udělování Ceny Jikji se nejvíce hodnotí mezinárodní význam aktivit nominovaných institucí. Dle vyjádření sekretáře UNESCO pro program Paměť světa Abdelazize Abida v médiích byla zohledněna činnost Národní knihovny ČR především v oblasti digitalizace, snaha o virtuální integraci sbírek hlavně do digitální knihovny Manuscriptorium a osvětová činnost a školení včetně sdílení získaného know-how, směrované do zemí střední a východní Evropy a Asie.

Zdroj:
KNOLL, Adolf; JEŽEK, Vlastimil. Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu. Knihovna [online]. 2005, roč. 16, č. 2, s. 79-82 [cit. 2013-12-05]. Dostupný z WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovna52/jikji.htm. ISSN 1801-3252.