Přednáška o Manuscriptoriu na SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni

Rádi jsme využili laskavého pozvání paní Mgr. Andrey Mařákové ze SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, kde studují budoucí pracovníci knihoven, a v pátek 10.4.2015 jsme uskutečnili přednášku na téma Manuscriptorium – digitální knihovna. Studentům byl přiblížen vývoj Manuscriptoria, seznámili se s různými postupy při digitalizaci rukopisů a vzácných tisků a byla jim předvedena nová verze internetového prezentačního prostředí (Manuscriptorium 3), včetně ukázek vyhledávání a prohlížení digitálních dokumentů a další práce s nimi např. vytváření kolekcí, virtuálních dokumentů či oblíbených dotazů.