BiblioMedica

BiblioMedica je souborné vydání významných databází Národní lékařské knihovny ČR, které využívají lékařské a jiné knihovny a další vědecké a odborné instituce.

Souhrn vlastností

Producent dat

ČR - Národní lékařská knihovna ČR, Praha

Typ dat

bibliografie

Počet záznamů

500 000+

Roční přírůstek

20 000+

Retrospektiva

1976+, u báze BMČ se postupně doplňují starší ročníky

Aktualizace

4 x ročně DVD; u báze BMČ jsou měsíční aktualizace dostupné on-line

HW

procesor Pentium 133 MHz, paměť 32 MB, prostor na pevném disku 10 MB, DVD mechanika,
OS Windows 95/98/NT/2000

Obsah databáze

Celý soubor obsahuje tyto databáze:

Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ)
Medical Subject Headings - MeSH
MeSH - Chemický rejstrík
Souborný katalog zahraničních lékařských periodik
Adresář přispěvovatelů do souborného katalogu
Citační rejstřík
Citační rejstřík - Faktory
Jmenné autority NLK
BMČ – Autoritní seznam časopisů
 

Užití

Informace získané z národní lékařské časopisecké produkce (BMČ) i z ostatních databází BiblioMedica využívají nejen informační a rešeršní pracovníci v lékařských a jiných knihovnách, ale také ve vědeckých a dalších odborných institucích.

Novinky

Od března 2007 je v rámci produktu BiblioMedica zpřístupněna další databáze: 
MeSH - Chemický rejstřík.

Aktualizace

BiblioMedica vychází ve čtvrtletních aktualizacích na jednom disku a obsahuje vždy data z předchozího vydání doplněná o nové záznamy.

Ceník

BiblioMedica na DVD - předplatné na 1 rok / čtvrtletní aktualizace

9 076,- Kč

Síťová licence pro provoz databáze v místě instituce (single-site)

+ 50 %

Slevy

Při obnově předplatného do 12ti měsíců od první dodávky

10 %

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

Objednávka

Tento produkt můžete objednat písemně či telefonicky:

AiP Beroun s.r.o.
IČ: 25778943, DIČ: CZ25778943

telefon: +420 311 611 237
fax: +420 311 611 238

Korespondenční adresa:
Talichova 807, Beroun, 266 01

Manažer pro obchod
Jitka Krejčová
jitka.krejcova@aipberoun.cz
info@aipberoun.cz

Obsah jednotlivých databází

Bibliographia medica Čechoslovaca

Tato databáze registruje v odvětví lékařství a zdravotnictví odborné písemnictví vydávané na území ČR a SR, jakož i odborné práce českých a slovenských autorů vydávané v zahraničí (bohemica a slovacika). Od roku 2000 se však slovenská periodika nezpracovávají. Tematicky se báze zaměřuje na lékařství a zdravotnictví a s nimi související problematiku ostatních oborů. Zpracovávají se monografie, články, recenze, referáty a abstrakty publikované v časopisech a sbornících. Databáze obsahuje více než 450 000 záznamů, nejstarší záznamy jsou od roku 1976, postupně se doplňují starší ročníky (1953-1956, 1968, 1970-1975). Roční přírůstek je asi 15 000 záznamů. Báze je aktualizována měsíčně (4x ročně na DVD, v mezidobí jsou aktualizace ke stažení umístěny na www serveru NLK).

Medical Subject Headings - MESH

MeSH-CZ je český překlad tezauru Medical Subject Headings (MeSH), řízeného slovníku termínů z biomedicíny, vytvářeného od r. 1969 americkou Národní lékařskou knihovnou (U.S. National Library of Medicine, Bethesda NLM). MeSH je každý rok revidován a aktualizován a slouží pro zpracování a vyhledávání publikací a informací z oblasti lékařství a zdravotnictví.

Slovník je dostupný v rámci řady online systémů, nejznámější je celosvětově využívaná biomedicínská báze dat Medline®/PubMed®, dále katalog NML a také UMLS Metathesaurus® (Unified Medical Language and Retrieval System) s propojením na mnoho jiných řízených slovníků. V kompletní podobě můžeme MeSH nalézt pod názvem MeSH Browser.

Další informace se nacházejí též na domovské stránce tezauru.

MESH - Chemický rejstřík

Přídatný tezaurus pro indexaci chemických látek, v originále Supplementary Concept Records (SCRs). Je to rozsáhlá databáze chemických hesel, která má v současnosti přes 180 000 hesel a ročně do ní přibudou desítky tisíc nových chemických termínů. Každé heslo odkazuje na jeden i více deskriptorů tezauru MeSH.

Souborný katalog zahraničních lékařských periodik 

Databáze obsahuje více než 10 000 záznamů o zahraničních lékařských periodikách od r. 1976, které jsou dostupné na území ČR a SR. Od roku 2000 jsou do databáze doplněné také údaje o časopisech v elektronické formě. Databáze je aktualizovaná 4x ročně.

Adresář institucí přispívajících do souborného katalogu 

Základní údaje o knihovnách (název, adresa, lokační značka), které jsou uvedené v souborném katalogu. Retrospektiva od r. 1989. Databáze je aktualizována 4x ročně.

Citační rejstřík 

Spolu s databází CR - Faktory jde o výsledek projektu "Informační charakteristiky vývoje lékařské vědy a výzkumu" z roku 2001. Databáze obsahuje záznamy citující (převzaté z BMČ) a záznamy citované tak, jako jsou uvedené v citujících článcích. 14 500 záznamů je vzájemně propojených.

Citační rejstřík - Faktory 

Doplňující databáze českých a slovenských periodik, které souvisí s citačním rejstříkem. Bibliografické záznamy periodik jsou doplněné údaji, které umožňují bibliometrickou analýzu ( včetně "impact faktoru" a "immediacy indexu"). Databáze obsahuje přes 1 400 záznamů.

Jmenné autority NLK

Báze obsahuje autoritní záznamy personálních jmen českých a zahraničních autorů z oboru lékařství a zdravotnictví od dob nejstarších do současnosti.

BMČ – Autoritní seznam časopisů

Báze je koncipována jako doplněk k bázi BMČ, neboť obsahuje české a některé zahraniční časopisy, které jsou (nebo byly v minulých letech) excerpovány v rámci BMČ.

 

Aktualizace

Od 14.4.2009 jsou pro uživatele zpřístupněny nové webové stránky Národní lékařské knihovny: http://www.nlk.cz/. Protože vnitřní struktura obsahu doznala určitých změn, cesta k souborům pro aktualizaci BMČ DVD Bibliomedica je nyní následující: Úvod → Publikace NLK → DVD Bibliomedica → Aktualizace dat, nebo zde.