MDT: Mezinárodní desetinné třídění

 

MDT je univerzální, mezinárodně srozumitelný selekční jazyk hierarchického typu - všechny obory lidského poznání a činností lze numericky vyjádřit notací MDT.

Souhrn vlastností 

Producent dat

Konzorcium UDC, Haag; Národní knihovna ČR (překlad)

Typ dat

slovník

Počet záznamů

66 000+

Aktualizace

CD disk se vydává neperiodicky, maximálně 1x ročně. Aktuální 5. česko-anglické vydání (Master Reference File 2002) je v distribuci od října 2003.

HW

CD-ROM mechanika, OS Microsoft Windows 98 a vyšší

Užití

MDT se využívá při pořádání systematických katalogů, stavění fondů ve volném výběru nebo při vytváření rozřaďovačů v tištěných bibliografiích. V současnosti je MDT také důležitým nástrojem, který umožňuje přenášení bloků informací v automatizovaných knihovnických systémech a významně přispívá při on-line vyhledávání nejen souhrnných, ale i detailních informací.

Informace získané z česko-anglického souboru znaků MDT také mohou mnohým posloužit jako pomůcka při zpracování anglicky psaných odborných publikací či při vyhledávání informací v zahraničních databázích.

MDT na internetu

Na adrese aip.nkp.cz/mdt (aktuálně dočasně na http://www2.nkp.cz/mdt/index.htm) je zpřístupněno aktuální on-line vydání Mezinárodního desetinného třídění pro všechny uživatele zdarma.

Aplikace nabízí uživateli stejné nástroje, jako vydání na CD-ROM a vyniká vysokou rychlostí vyhledávání a účinnými nástroji pro konstrukci dotazů.

Aktualizace

CD disk se vydává neperiodicky, maximálně 1x ročně. Aktuální 5. česko-anglické vydání je v distribuci od října 2003.

Ceník

MDT na CD-ROM

3.103,- Kč

Síťová licence pro provoz databáze v místě instituce (single-site)

+ 100 %

 Uvedená cena je bez DPH 21%.

Objednávka

Tento produkt můžete objednat písemně či telefonicky:

AiP Beroun s.r.o.
IČ: 25778943, DIČ: CZ25778943

telefon: +420 311 611 237
fax: +420 311 611 238

Korespondenční adresa:
Talichova 807, Beroun, 266 01

Manažer pro obchod
Jitka Krejčová
jitka.krejcova@aipberoun.cz
info@aipberoun.cz

 

 

Podrobnosti o MDT

V roce 1994 obdržela NK ČR od Konsorcia UDC výlučnou licenci na zpřístupnění souboru znaků MDT v českém jazyce s právem na pravidelné roční aktualizace, změny a dodatky. Tím NK ČR získala právo celý soubor znaků přeložit do českého jazyka a publikovat jej v tištěné či elektronické formě. První vydání CD-ROM, které vyšlo v roce 1997, obsahovalo jen český překlad souboru UDC-MRF, od druhého vydání (1998) můžeme, díky souhlasu získanému od British Standards Institution (BSI), našim uživatelům zpřístupnit i jeho originální (anglickou) verzi. Ta může mnohým posloužit i jako pomůcka při zpracování anglicky psaných odborných publikací či při vyhledávání informací v zahraničních databázích.

Poslední verze UDC MRF, obsahující data za rok 2002, se stala výchozím materiálem pro tuto nejnovější elektronickou česko-anglickou verzi tabulek MDT. K nejvýznamnějším změnám oproti předchozímu vydání patří zavedení nového oddílu 60 - Biotechnologie. Přepracován je oddíl 06 - Organizace všeobecného charakteru a pododdíly 314 a 316 (nyní 314/316 - Společnost). Nově zrušené zvláštní pomocné znaky oddílu 65 a hlavní znaky zrušeného pododdílu 651 lze z velké části nahradit znaky zavedeného oddílu 005 - Management. V třídě 2 - Náboženství jsou podrobněji rozpracovány znaky pro východní církve. Podstatné změny se opět dotkly i všeobecných pomocných znaků místa. Soubor znaků MDT byl značně rozšířen zvláště díky rozpracování znaků pro některé státy Střední Ameriky a Asie a také díky fyzicko-geografickým znakům náležejícím horám a řekám Střední a Jižní Ameriky.

V blízké budoucnosti se zřejmě dočkáme úplného přepracování oddílu 61 (Lékařství) a postupně i oddílů či tříd dalších. 
Vzhledem k použití elektronického média bylo nutno znění českého překladu v mnoha případech rozšířit. To znamená, že slovní vyjádření znaku MDT je upraveno tak, aby znak vždy mohl stát samostatně, bez jemu hierarchicky nadřazených záznamů, a byl sám o sobě dostatečně srozumitelný. 

Na českém překladu souboru znaků MDT, jeho revizích a opravách se podílel kolektiv překladatelů a odborných pracovníků.
Elektronická verze tabulek umožňuje rozšířit možnosti práce s MDT o efektivní vyhledávání pomocí kombinovaných dotazů s použitím operátorů Booleovy algebry a nesmírným přínosem je i možnost jednoduchého přepínání mezi jazyky (čeština/angličtina). Jediná funkce, která je v elektronické verzi omezená (z licenčních důvodů), je funkce exportu dat do jiných automatizovaných knihovních systémů. 
Možnost plného importu dat do automatizovaných knihovních systémů není licenční smlouvou s Konsorciem pro MDT povolena.