T-CTM: Komunitární ochranné známky EU

 

Databáze obsahuje komunitární ochranné známky Evropské unie včetně jejich vyobrazení, získané na základě poskytnuté licence vlastníka dat, společnosti Office for Harmonization in the Internal Market, Alicante, Španělsko.

 

Souhrn vlastností 

 

Producent dat

OHIM, Alicante

Typ dat

plné texty s vyobrazením OZ

Počet záznamů

700 000+

Retrospektiva

1895+

Aktualizace

1 x za 14 dní na DVD

HW

DVD-ROM mechanika, prostor na pevném disku 9 GB, OS  Microsoft Windows 98 a vyšší

 

Užití

 

Se vstupem České republiky do EU došlo v oblasti ochranných známek k průlomu směrem k vytvoření jednotné evropské úpravy. Z toho vyplynula potřeba přihlašovatelů ochranných známek prověřovat ochranné známky nejen v databázi národních známek a v databázi mezinárodních známek designovaných do ČR, ale i v databázi komunitárních známek EU (Community Trade Marks).

 

Aplikace

 

Souhrnné informace jsou uživateli nabídnuty ve formě tabulky - přehledu, kde jedné známce odpovídá jeden záznam na jedné řádce. K dispozici je také kompletní záznam včetně případného vyobrazení. Obrázky ochranných známek lze prohlížet, porovnávat a vybírat v galerii obrázků. Výstupy informací z aplikace zajišťuje několik funkcí pro tisk a export dat.

 

Seznam položek

 

Číslo přihlášky, Číslo zápisu, Stav, Datum vzniku přednosti, Datum podání, Znění, Třídy výrobků, Seznam výrobků, Majitel, Druh, Vídeňské třídění, Datum zveřejnění, Datum zápisu, Zástupce, Kolektivní OZ, Barevnost, Znění - normalizovaně, Majitel – normalizovaně.
Všechny textové položky jsou zahrnuty do globálního indexu. Lze tedy vyhledávat nejen v každé položce samostatně, ale i v celém textu ochranné známky. 

 

Další významné vlastnosti

 

V systému lze použít filtrů, které lze individuálně nastavit pro každou činnost. Důležitou součástí systému je možnost tisku informací o ochranných známkách, případně jejich export do souboru pro další použití.
Velice užitečnou pomůckou pro prohlížení obrázků a záznamů je Galerie. V galerii se zobrazují náhledy obrázků z právě zvolené množiny ochranných známek.
Program obsahuje vlastní Nápovědu o práci s databází, kterou lze celou vytisknout. 

 

Aktualizace

 

DVD se vydává každých 14 dní a obsahuje všechna existující data. Číslo v názvu disku je datum vydání: například název disku T-CTM 20090805 znamená, že DVD obsahuje záznamy do 5.8.2009.

 

 

Tento produkt již nelze objednat.

 

AiP Beroun s.r.o.
IČ: 25778943, DIČ: CZ25778943

telefon: +420 311 611 237
fax: +420 311 611 238

Korespondenční adresa:
Talichova 807, Beroun, 266 01

Manažer pro obchod
Jitka Krejčová
jitka.krejcova@aipberoun.cz
info@aipberoun.cz