Služby pro muzea a archivy

Muzeím a archivům nabízíme ucelenou sadu služeb - lze vybírat konkrétní dílčí služby, nebo můžete poptat kompletní řešení: vysoce kvalitní a šetrnou digitalizaci vzácných materiálů, přípravu pro archivaci a zpřístupnění na CD i on-line (vytvoření on-line katalogu či  digitální knihovny).

Nabízíme také řešení pro digitalizaci a zpracování (přepis) lístkových kartoték.

Dále institucím nabízíme provádění konverzí existujících záznamů - vstupní data mohou být prakticky v libovolné formě (více či méně standardní formáty, strukturované elektronické texty) a běžně zpracováváme i tištěné či psané předlohy.

Zde se můžete podívat na naše reference: