Benefits

Jsme specialisté na nejšetrnější postupy digitalizace. Používáme ateliérové postupy práce. Zaručujeme naprosto věrnou reprodukovatelnost originálů…

We are specialists in the most economical digitization practices. We use studio workflows. We guarantee the true reproducibility of the originals…

Projekty, na kterých se podílíme, se dočkaly významných světových ocenění. Rádi se jimi chlubíme, protože věříme, že to vypovídá o kvalitě naší…

The projects on which we participate have received significant world awards. We like to show off because we believe that it is about the quality…

Chceme přispět dnešním i následujícím generacím k dokonalejšímu poznání hodnot naší minulosti a umožnit transformaci těchto hodnot pro budoucnost…

We want to contribute to today's and future generations to better understand the values of our past and to transform these values for the future…