Digitalizace

Speciální digitalizace historických a vzácných předloh

1

Digitalizační centrum

Digitalizační pracoviště

CRUSE special Bookscanner CS145 B 220

Charakteristikou zařízení CRUSE special Bookscanner CS145 B 220 je bezkontaktní digitalizace, dokonalá kvalita obrazu, propracovaný řídící software, mimořádně přesné a reprodukovatelné nastavení, celoplošné vyrovnávání obrazu na referenční bílou plochu, individuální ICC profily pro všechny variace osvětlení na jedné straně a na druhé straně nekompromisní splnění vysokých požadavků na bezpečnost a ochranu vzácných dokumentů při fotografování a manipulaci s nimi.