Gulliver: pro malé a obří projekty

Pokud vytváříte či spravujete užitečné informace, určitě hledáte snadný způsob, jak k nim zajistit přístup. Ať je cílovou skupinou uživatelů Vašich informací úzká skupina odborníků nebo se zaměřujete na nejširší veřejnost - máme pro vás řešení.

Nabízíme zpřístupnění Vašich dat formou služby. Poskytneme Vám všechny potřebné nástroje a Vaše informace budou vždy snadno dohledatelné a prezentované pomocí moderních technologií.

     

    Manuscriptorium
    Manuscriptorium

    Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech.

    Kartotéky August Sedláček
    Kartotéky August Sedláček

    Kartotéky vypracované českým historikem Augustem Sedláčkem (1843-1926) jsou tvořeny genealogickými a topografickými záznamy z Čech a Moravy.

    Klíčové vlastnosti Gullivera

    • Zpřístupnění formou on-line katalogu či digitální knihovny (nebo kombinací obojího)
    • Použití nejmodernějších zobrazovacích a vyhledávacích technologií (soustředíme se na prezentaci, a proto je naše řešení lepší, než řešení integrovaná do správních systémů)
    • Plná optimalizace pro mobilní zařízení (shodná paleta funkcí pro klasické počítače i mobilní zařízení)
    • Vysoká modularita řešení umožňuje plné přizpůsobení prezentace potřebám partnera
    • Možnost začlenění do stávající webové prezentace partnera
    • Pro Vaše potřeby poskytneme kompletní infrastrukturu a administrační rozhraní
    • Flexibilní model financování
    • Zákaznická podpora a možnost úplného zajištění provozu a administrace

    Komu Gulliver prospěje

    • Partnerům, jako jsou knihovny, galerie a muzea nebo i firmy, které spravují větší či menší množství dat (textových, obrazových, audio či video záznamů)
    • Partnerům, kteří nechtějí udržovat prezentační systémy na vlastní náklady

    Modely financování

    • Kompletní službu poskytujeme na základě předplatného (nabízíme kvartální/roční) - tj. bez omezujících investic či závazků
    • Rádi vypracujeme nabídku jiného modelu financování (zakoupení aplikace/licence apod.) a přizpůsobíme se Vašim formálním a administrativním požadavkům. Máme zkušenosti s účastí v projektech financovaných z programů NAKI a VISK Ministerstva kultury ČR, s programy Evropské unie i jinými modely financování

    Gulliver je modulární

    Nenabízíme pouze "prosté zpřístupnění" - s námi máte i široké možnosti přizpůsobení řešení Vašim aktuálním potřebám. Můžete vybírat z palety rozšiřujících modulů: OAI-PMH, SRU, Integrovaný CMS, Modul pro anotace, Modul pro tagování, Modul pro podporu komunity a sdílení, Gamifikační modul, Europeana API.

    Gulliver je interoperabilní

    Naše služba může být snadno napojena na výstupy prakticky libovolného systému pro správu dat.

     

    Kontaktujte naše obchodní oddělení, rádi Vám Gullivera odprezentujeme osobně.