Digitalizační centrum

Naše digitalizační centrum je vybaveno unikátními technologiemi speciálně vyvinutými pro digitalizaci historických knižních dokumentů, zejména rukopisů a starých tisků. Digitalizace je prováděna unikátní bezkontaktní metodou snímání přirozeně otevřené knihy. Použité technologie umožňují individuální, plně kalibrovatelné a reprodukovatelné nastavení pro digitalizaci neobvyklých reflexních předloh (například zlacených zdobných detailů rukopisů).

Každá předloha (rukopis či starý tisk) je před vlastním procesem digitalizace individuálně posouzena, přičemž je volen optimální způsob digitalizace na jedné z digitalizačních linek tak, aby byly splněny všechny bezpečnostní a další specifické požadavky vyplývající z charakteru a fyzického stavu konkrétního dokumentu a zároveň, aby bylo dosaženo vysoce kvalitního digitálního obrazového výstupu.

Nahlédnutí do našeho digitalizačního centra
Digitalizační pracoviště
Digitalizační pracoviště
Digitalizační pracoviště
Digitalizační pracoviště
Digitalizační pracoviště

Specializované digitalizační pracoviště jsou konstruována zvláště s ohledem na dokumenty vyžadující šetrné zacházení, maximální obrazovou kvalitu a barevnou věrnost. Digitalizační zařízení zúročují zkušenosti z naší již vice než čtvrtstoletí dlouhé praxe digitalizace zvláště cenných historických dokumentů. Používáme speciální LED světelné zdroje, které dosahují vynikající charakteristiky pro reprodukční ateliérovou práci při zajištění bezpečnosti pro snímanou předlohu. Při snímání historických předloh je používána metoda přirozeně otevřené knihy. Při digitalizaci dokumentů ve specializovaném digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o. garantujeme pro snímané předlohy naprosto bezpečný proces a excelentní kvalitu výsledných záchovných digitálních kopií.