Manuscriptorium

Manuscriptorium

Virtuální badatelské prostředí pro oblast historických fondů

Projekt Manuscriptorium, který tvoříme ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, je virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny.


Manuscriptorium je certifikovaným agregátorem EUROPEANAManuscriptorium je certifikovaným oborovým agregátorem EUROEPANA pro oblast historickcých fondů.


IIIF kompatibilitaManuscriptorium je interoperabilní v souladu s IIIF a využívá mimo jiné protokoly IIIF Image a Presentation API.