Oceňují nás

Projekty, na kterých se podílíme, se dočkaly významných světových ocenění. Rádi se jimi chlubíme, protože věříme, že to vypovídá o kvalitě naší práce.

  • Historicky první udělená cena UNESCO Jikji (v dané oblasti něco jako Oskar pro filmy) putovala v roce 2005 do České republiky - Národní knihovně ČR. Hlavními důvody byly především digitální knihovny a digitální zpřístupnění historických fondů, na kterém s Národní knihovnou spolupracujeme už od doby vzniku programu UNESCO Paměť Světa v devadesátých letech.
  • Projekt ETNOFOLK, na kterém jsme spolupracovali s Etnologickým ústavem AV ČR v letech 2011-2014, byl vybrán jako vzorový projekt Central Europe.
  • Manuscriptorium se v roce 2019 stalo Certifikovaným oborovým agregátorem projektu EUROPEANA.