Zpřístupnění

Gulliver Culture

Vztahy entit ze znalostní báze Slovinské akademie věd

Člověk rozumí světu, který vidí kolem sebe. Vnímá jiné lidi, objekty, místa, prožívá různé události. Žije v konkrétní době. Sleduje vztahy ostatních lidí, vnímá souvislosti mezi událostmi, a více či méně svému světu rozumí. A od nepaměti se snaží zaznamenávat pro ostatní své znalosti. Různé více či méně specificky zaměřené paměťové instituce (knihovny, muzea, archivy, oborové organizace) se snaží uchovat lidské vědění tak, že opečovávají určité artefakty (knihy, sbírkové předměty, archiválie) a schraňují a opečovávají dostupné informace o nich.

ETNOFOLK

Zvyky

Projekt řeší ochranu a uchování kulturního dědictví lidové kultury střední Evropy. My, jako technický koordinátor, jsme stanovili celkovou koncepci řešení a dodával jsme platformu pro tzv. Znalostní bázi projektu ETNOFOLK.

Koordinátorem projektu byl Etnologický ústav Akademie věd, digitalizaci zajišťovaly a obsah do znalostní báze dodávaly kromě něj také etnologické ústavy z Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.